Fordulj hozzánk

Telefon: +36204292971

E-mail: lyrenebirmans@gmail.com

Cím:

Polgárdi, Fejér megye

Facebook: https://www.facebook.com/LyreneSacredBirmanCattery/

Térkép: 

https://www.google.hu/maps/place/Polg%C3%A1rdi,+8154/@46.7111816,17.2514304,7z/data=!4m5!3m4!1s0x4769ee3557e77867:0x400c4290c1e18d0!8m2!3d47.0601257!4d18.2993645

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja, hogy a „Lyrene Sacred Birman Cattery” macskatenyészet (a továbbiakban: „Macskatenyészet”) működésével és  http://lyrene-birmans.mozello.hu domain név alatt található honlapjával (a továbbiakban: „Honlap”) kapcsolatos adatkezelési gyakorlatot bemutassa.

Számunkra nem csak a macskák szeretete, hanem a leendő gazdik adatainak védelme is fontos, így igyekszünk mindenben eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinknek. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

1.             Adatkezelő és elérhetőségei:

Breaca Iceni Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-188383, székhely: 1095 Budapest, Dandár utca 9-11. A. lház. 1. em. 2., kapcsolat: Bartos Ildikó, Telefon: +36204292971, e-mail: lyrenebirmans@gmail.com, a továbbiakban: „Adatkezelő”).

2.             A Honlap használata

A Honlapot személyes adatainak megadása nélkül használhatja, a Honlap böngészése adatkezelést nem valósít meg.

3.             A Macskatenyészet működésével kapcsolatos adatkezelések

3.1.       Kapcsolatfelvétel, ügyfélkapcsolat

Amennyiben kapcsolatba lép velünk, mivel érdeklődik a Macskatenyészet iránt és macskát szeretne vásárolni, úgy az előzetes megbeszélésekhez az Ön nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát el szoktuk kérni a kommunikáció gördülékenyebbé tétele érdekében. Mivel a macska megvásárlása csak a kiválasztott macska születését követő 4. hónapban lehetséges, így a macska elviteléig törekszünk folyamatosan kapcsolatot tartani a leendő gazdákkal.

A macska elvitelét követően is igyekszünk mindenben az Érintettek rendelkezésére állni, konzultáció céljából.

Amennyiben a szerződéskötés nem valósul meg, úgy ezeket az adatokat a kapcsolatfelvételt követő 6 hónapot követően töröljük.

A szerződéskötést követően a kapcsolati adatokat, és a kapcsolatfelvétel eredményeképpen létrejött írásos kommunikációt 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, ami a vállalkozás és a Macskatenyészet mindennapi működtetéséhez, az ügyfelekkel való kommunikációhoz fűződik. Mivel az adatkezelés csak a legszűkebb adatokra korlátozódik, így nem sérelmes az érintettre nézve.

3.2.       Szerződéskötés, szerződéses kötelezettség teljesítése

Amennyiben szerződést kötünk, úgy a számla kiállításához és a szerződéskötéshez szükséges adatait (név, személyazonosító adatok, lakcím, kapcsolattartáshoz szükséges adatok) kezeljük. Ezenfelül a már fent ismertetett módon kapcsolatot tartunk fent annak érdekében, hogy a macska átadás-átvétele minél gördülékenyebben megtörténhessen.

Az adatkezelés jogalapja: maga a szerződés.

Az adatkezelés ideje: Minden olyan írásbeli kommunikációt, ami a szerződésből fakadó igényekkel kapcsolatos 5 évig őrizzük, vitás esetekben pedig a vita rendezését követő 5. év végéig.

A szerződéseket és a számlákat 8 évig őrizzük a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ szakaszában előírtaknak megfelelően.

3.3.       Kik férhetnek hozzá az adatokhoz?

Adatkezelőn kívül, a 3.2. pontban említett számlákat és szerződéseket Adatkezelő köteles az éves könyvelésének elkészítése céljából a könyvelőjének átadni.

Könyvelőiroda neve és elérhetőségei: Ave-Tax Bt. 8000  Székesfehérvár, AlbaComp Irodaház, Mártírok útja 3b, 

3.4      Titoktartás

Adatkezelő a tárolt adatokat harmadik fél részére nem adja át, nem fedi fel, kivéve, ha arra őt jogszabály kötelezi.

 

4.              Az alábbi jogok illetik meg az ügyfeleket:

4.1.       Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet az 1. Pontban megadott elérhetőségeken megadott elérhetőségén kérelmezhet.

4.2.       Kérését az Adatkezelő mielőbb, de legfeljebb tizennégy (14) napon belül teljesíti.

4.3.       Adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelés kifogásolásának joga, kivéve, ha Adatkezelő igazolja, hogy a jogos érdeken alapuló adatkezelést olyan nyomós és megalapozott indokok támasztják alá, amelyek elsődlegesek az Érintett jogaival szemben, illetve ha az adott adatkezelésre jogi igények bejelentése, érvényesítése vagy védelme érdekében van szükség;

4.4.       Az adathordozás joga (az Érintettnek — az ésszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni);

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve az illetékes bíróság előtt eljárást kezdeményezhet.